Shipping

ค่าขนส่ง

*สั่งซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ( กรณีสั่งซื้อสินค้า ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าจัดส่ง 100 บาท )

การบริการจัดส่งสินค้า

กรุงเทพฯ และ เขตปริมณฑล บริการจัดส่งโดย พนักงาน Messenger

บริการจัดส่งโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

บริการจัดส่งโดย ขนส่งเอกชน

ซึ่งลูกค้าสามารถดูกำหนดการส่งพัสดุของไปรษณีย์ได้จากตารางด้านล่างนี้

เวลาปิดยอด: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 น.
หากแจ้งการชำระเงินเข้ามาภายในเวลาปิดยอด ทางร้านก็จะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ในวันที่แจ้ง

วันที่จัดส่งวันที่ได้รับ (ที่อยู่รหัสไปรษณีย์ขึ้นด้วย 1,2,7)วันที่ได้รับ (ที่อยู่รหัสไปรษณีย์ขึ้นด้วยเลขอื่นๆ)
จันทร์-พฤหัสบดี วันถัดจากวันที่ส่ง 2-3 วัน หลังจากวันส่ง
วันศุกร์ วันเสาร์ วันจันทร์
วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันจันทร์หรืออังคาร

** เนื่องจากระบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษเป็นระบบที่รับประกันการสูญหายของสินค้า จึงได้มีข้อกำหนดว่า 
จะต้องมีบุคคลใดคนหนึ่งคอยเซ็นรับสินค้าในวันที่สินค้าไปถึง หากไม่มีผู้เซ็นรับ บุรุษไปรษณีย์ก็จะออกใบแจ้งให้เราไปรับสินค้าเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตของสถานที่จัดส่งครับ